Καλημέρα .η τιμή του καυσίμου θα ανέβει αυτή Εβδομάδα.