Εϊναι οικονομικά ασφαλές να επενδύσουμε στον τουρισμό? Σε πόσο καιρό θα είναι δυνατό κατά τη γνώμη σας να εχουμε έσοδα απο τουριστική δραστηριότητα σε κατάλυμα? Ευχαριστώ πολύ.